MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

Equipment

Search    

  sort: :

Stanowisko umożliwiające pomiar odkształcenia plastycznego za pomocą Dwuwiązkowej Interferometrii Siatkowej (DIS)

Main equipment

Description:  Contact Name:  Prof. Zbigniew Pakieła

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map