MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

:: News ::

:: Conferences
:: Publications

:: Login ::

Login:

Password:

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3 

R.K.Islamgaliev, N.M.Amirkhanov, K.J.Kurzydłowski, J.J.Bucki

Grain Growth In Ultrafine Grained Copper Processed By Severe Plastic Deformation

T.C.Lowe and R.Z.Valiev (eds.) Investigations and Applications of Severe Plastic Deformation, 297-302, Kluwer Academic Publishers, Netherlands

Z.Ludyński, J.J.Bucki

Badania wytrzymałości dynamicznej w metalurgii proszków

Rudy i Metale Nieżelazne, vol. 44, no.5, 253-256, (1999)

K.Rożniatowski, J.J.Bucki

Zaawansowane metody badań struktury kompozytów ceramicznych na bazie Si3N4

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 10, 71-77, (1999)

J.J.Bucki, K.Rożniatowski

Badania mikrostruktury zoptymalizowanych warstw i spieków z azotku krzemu

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 8, 125-130, (1998)

Z.Ludyński, J.J.Bucki

Fracture Toughness of Tungsten Heavy Alloys

Proceedings of Powder Metallurgy World Congress, Proceedings of the PM'98, Granada, Spain, October 1998, 515-519

Z.Ludyński, J.J.Bucki

Wolframowe spieki ciężkie

Proceedings of 7th International Scientific Conference AMME'98, Zakopane, Poland, November 1998, 321-324

A.Olszyna, J.J.Bucki

Quantitative Characterization of Impulse Plasma Deposited BN

Proceedings of 9th CIMTEC-World Ceramic Congress and Forum on New Materials, 14-19 June 1998, Florence, Italy, SIII-2

W.L.Spychalski, A.Zagórski, J.J.Bucki, K.J.Kurzydłowski

Zastosowanie techniki SAFT do charakteryzowania materiałów na przykładzie wtrąceń niemetalicznych w stalach konstrukcyjnych

Przegląd Mechaniczny, 14/98, 9-14, (1998)

J.J.Bucki, M.S.Kozłowski, Z.Ludyński, A.Mazur

Study of Hydrostatic Extrusion of Heavy Alloys

Proceedings of the 14th International Plansee Seminar, Reutte, Austria, May 1997, vol.1, 339-345

M.Janicki, J.J.Bucki, R.Fillit, J.Mızera, A.Garbacz

The Microstructural Contribution to the Curve-Crossing Effect During Grain Growth in Pure a-Fe

Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT`97, Warsaw, April 1997, 323-330

K.Rożniatowski, J.Mızera, J.J.Bucki

Quantitative Description of Deformation and Annealing Effect on the Geometrical Features of a-Phase in TA6V Titanium Alloy

Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT\'97, Warsaw, April 1997, 473-479

K.Brodowicz, J.J.Bucki, M.Jarosz, T.Kucharski

Research on Technological Properties of Plasma-Sprayed Coatings from Silicon Nitride Obtained During Synthesis (in polish)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 6, 147-169, (1997)

T.Kulesza, S.Podsiadło, M.Szafran, J.J.Bucki, K.Rożniatowski, P.Marchlewski

Production Route and the Study of the Silicon Nitride Powder, Used Techniques of the Sintering Process and Possibilities of the Silicon Nitride Use in Industry (in polish)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 6, 135-145, (1997)

J.J.Bucki, K.J.Kurzydłowski

Stereological Method for Grain Volume Distribution Estimation

Proceedings of 1st Polish-Korean Symposium on Materials Science, Warsaw, December 1996, 173-176

J.J.Bucki

Odtwarzanie rozkładu objętości ziarn metodą symulacji geometrii polikryształu

Inżynieria Materiałowa, 6, 186-191, (1996)

J.J.Bucki, Z.Ludyński, J.Jeleńkowski

Impact Behavior of Heavy Alloys

Proc.of Int.Conf.Deformation and Fracture in Structural PM Materials, Kosice, Slovakia, October 1996, 361-366

K.J.Kurzydłowski, B.Ralph, A.Chojnacka, J.J.Bucki

Quantitative Description of Recrystallization and Grain Growth in Single Phase BCC Iron

Acta Materialia, 44, 3005-3013, (1996)

K.J.Kurzydłowski, B.Ralph, J.J.Bucki, A.Garbacz

The Grain Boundary Character Distribution Effect on the Flow Stress of Polycrystals: the Influence of Crystal Lattice Texture

Materials Science and Engineering A, 205, 127-132, (1996)

K.J.Kurzydłowski, J.J.Bucki, A.Olszyna, K.Sikorski, K.Rożniatowski

Metody charakteryzowania mikrostruktury tworzyw ceramicznych Si3N4

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 1, 83-89, (1995)

J.J.Bucki, K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Metody charakteryzowania mikrostruktury tworzyw ceramicznych Si3N4-część II: Analiza cech geometrycznych mikrostruktury ziarnistej spieków

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, z.3, 97-105, (1995)

M.S.Kozłowski, J.J.Bucki, A.Mazur

Effect of Hot Hydrostatic Extrusion on Grain Size and Shape in Brass

Proceedings of Joint XV AIRAPT and XXXIII EHPRG International Conference, Warsaw, September 1995, 165-167

J.J.Bucki, M.S.Kozłowski, A.Mazur

On the influence of reduction on grain geometry in hot hydrostatic extruded brass samples

Acta Stereologica 14, 57-60, (1995)

J.J.Bucki, Z.Ludyński, T.Karwata

On the Correlation between Magnetic Properties and Physical Characteristics of Tungsten Heavy Alloys

Proc.of European Conf.on Advanced Powder Metallurgy Materials, October 1995, Birmingham, UK, 347-350.1995

Z.Ludyński, J.J.Bucki

Badania procesu spiekania wolframowych spieków ciężkich

Proceedings of 14th International Conference AMT'95, Zakopane, Poland, May 1995, 89-92

J.J.Bucki, K.J.Kurzydłowski

On the computer aided description of grain size distribution in polycrystalline materials

Acta Stereologica, 13, 323-326, (1994)

J.J.Bucki, M.S.Kozłowski, A.Mazur

On the influence of reduction on grain geometry in hot hydrostatic extruded brass samples

Proc. of IVth International Conference Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT'94, Wisła, Poland, October 94, 291-294, (1994)

J.J.Bucki, K.J.Kurzydłowski

On the influence of grain size distribution on mechanical properties of polycrystalline materials

Proc. of Powder Metallurgy World Congress, Paris, June 94, III, 2314-2318, (1994)

K.J.Kurzydłowski, T.Wierzchoń, J.J.Bucki, K.Rożniatowski

Quantitative Characterization of Thin Films Structures

Proc. 4th Int. Symp. TATF'94 and 11th Conf. HVITF'94, Dresden, Germany, March 94, 419-422, (1994)

K.J.Kurzydłowski, J.J.Bucki

Flow stress dependence on the distribution of grain size in polycrystals

Acta Metallurgica, 41, 3141-3146, (1993)

J.J.Bucki, K.J.Kurzydłowski

Computer aided method to describe grain size distribution in polycrystalline materials

6th European Congress for Stereology, Prague, Czech Republic, September 93, (1993)

 1  2  3 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map