MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3  4  5  » 

R.Sitek, T.Bolek, J.Mizera

Microstructure and properties of Ti-Al intermetallic/Al2O3 layers produced on Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by PACVD method

Applied Surface Science 437 (2018) 19–27

A.T.Krawczynska, J.Zdunek, R.Sitek, M.Lewandowska

Formation of the Nitrided Layers on an Austenitic of the Nitrided Layers on an Austenitic Stainless Steel with Different Grain Structures

Advanced Engineering Materials (2018) 1-8

M.Jarczewskaam, J.Rębiś, Ł.Górski, E.Malinowskaac

Development of DNA aptamer-based sensor for electrochemical detection of C-reactive protein

Talanta Volume 189, 1 November 2018, Pages 45-54

P.Wiśniewski, W.Antosiewicz, R.Sitek, J.Mizera

Wpływ ciężaru cząsteczkowego i ilości glikolu polietylenowego na właściwości mas lejnych z SiC

Szkło i Ceramika (3) (2018) 11-14

TchorzA, KsiazekM, KrzakI, Szczepaniak-LalewiczK, ZabaK, MizeraJ, SitekR, KurdzielP, DydakA

Evaluation of the Internal Structure of the Multilayer Ceramic Mould for Precision Casting Critical Parts of Aircraft Engines by X-ray Computed Tomography

J Powder Metall Min 2018, 7:1

T.Bolek, R.Sitek, J.Sienkiewicz, R.Dobosz, J.Mizera, A.Kobayashi, K.J.Kurzydlowski

Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C

Vacuum 136 (2017) 221-228

A.Dobkowska, R.Sitek, K.Zaba, J.Mizera

The role of thermal imaging camera in the identification of defects of multilayer ceramic molds

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 79-80

R.Sitek, M.K.Koralnik, J.Mizera

Thermo-visual camera used for the evaluation of the drying time in the production of casting dies

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 45-46

M.K.Koralnik, P.Wiśniewski, D.Moszczyńska, R.Sitek, J.Mizera

Ocena czasu suszenia pierwszej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Szkło i Ceramika 1 (2017) 6-10

B.Wysocki, P.Maj, R.Sitek, J.Buhagiar, KJ.Kurzydłowski, W.Święszkowski

Laser and Electron Beam Additive Manufacturing Methods of Fabricating Titanium Bone Implants

Appl. Sci. 2017, 7, 657

J.Rebis, J.Frydrych, J.Skibinski, K.Rozniatowski

Cheap nano-clay additive as a lubricating enhancer

Journal of Power Technologies; Vol 97, No 2 (2017), p: 103--109

J.SKIBINSKI, J.REBIS, L.KACZMAREK, T.WEJRZANOWSKI, T.PLOCINSKI, K.ROZNIATOWSKI

Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever

16 August 2017

A.Bala, J.Rębiś, Ł.Górski

Phosphorothioated Oligonucleotides as Receptor Layers in Electrochemical Detection of Uranyl Cation

Journal of The Electrochemical Society, 164 (9) B470-B475 (2017)

J.Skibiński, J.Rębiś, L.Kaczmarek, T.Wejrzanowski, T.Płociński, K.Rożniatowski

Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever

Journal of Microscopy; DOI: 10.1111/jmi.12613; August 2017

P.WIŚNIEWSKI, R.SITEK, M.K.KORALNIK, W.L.SPYCHALSKI, D.MOSZCZYŃSKA, J.MIZERA

Badania procesu studzenia próbek ceramicznych form odlewniczych z zastosowaniem kamery termowizyjnej

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 2, (2017), 146-153

A.Dobkowska, R.Sitek, P.Wisniewski, MK.Koralnik, J.Mizera

Microstructure characterization of ceramic shell molds

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 5-8

M.Szustecki, L.Zrodowski, R.Sitek, R.Cygan, Z.Pakiela, J.Mizera

Microstructure and properties of IN 718 nickel-based superalloy manufactured by means of selective laser melting method

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 9-12

P.Wawulska-Marek, R.Sitek, A.Gil, M.Książek, KJ.Kurzydłowski

Influence of addition of guar gum on basic properties of reclaim wax

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 19-22

R.Sitek, P.Wisniewski, J.Mizera

Influence of duplex surface treatment on high-cycle fatigue resistance of IN 713C nickel superalloy

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 51

A.Dobkowska, E.Ura-Bińczyk, M.Chlewicka, A.Towarek, M.Koralnik, M.Nowak, R.Sitek, A.Kobayashi, J.Mizera

Comparison of Corrosion Resistance of Glass Fiber Reinforced Composites and Steels Applicable for Extraction Pipes

Frontier of Applied Plasma Technology 10 (2017) 35-40

Ł.Sarniak, M.Szwed, A.Zagórski

Detekcja ubytków korozyjnych w rurociągach metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej

Przegląd Spawalnictwa, 11/2017 (Vol 89), 2017

Ł.Sarniak, R.Molak, B.Romelczyk, P.Garyga, Z.Pakieła, A.Zagórski

Diagnostyka stanu technicznego wirników turbin parowych na podstawie badań małych próbek pobranych w sposób mało inwazyjny

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 3/2017, 2017

Ł.Sarniak, R.Molak, B.Romelczyk, P.Garyga, K.Przepadło, A.Zagórski

Interpretacja wyników badań małych próbek pobranych z wirników turbin parowych w sposób mało inwazyjny

Energetyka, 10/2017 (760), 2017

P.Wiśniewski, R.Sitek, J.Mizera

Badania właściwości mas formierskich z korundu i glinokrzemianu przeznaczonych na ceramiczne formy odlewnicze

Szkło i Ceramika 6 (2017) 16-20

ŻABAKrzysztof1, HOJNYM., MIZERAJ., SITEKR., PUCHLERSKAS.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SIMULATION SOFTWARE FOR INVESTMENT CASTING PROCESS

Metal (2017) 261-267

ŻABAKrzysztof, HOJNYM., MIZERAJ., SITEKR., PUCHLERSKAS

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SIMULATION SOFTWARE FOR INVESTMENT CASTING PROCESS

Metal (2017) 261-267

K.Czelej, K.Cwieka, T.Wejrzanowski, P.Spiewak, K.J.Kurzydlowski

Decomposition of activated CO2 species on Ni(110): Role of surface diffusion in the reaction mechanism

Catalysis Communications, DOI:10.1016/j.catcom.2015.10.034

M.J.Kruszewski, R.Zybała, Ł.Ciupiński, M.Chmielewski, B.Adamczyk-Cieślak, A.Michalski, M.Rajska, K.J.Kurzydłowski,

Microstructure and Thermoelectric Properties of Bulk Cobalt Antimonide (CoSb3) Skutterudites Obtained by Pulse Plasma Sintering

Journal of Electronic Materials Volume 45, Issue 3(2016) pp 1369-1376

E.Ciecierska, M.Jurczyk-Kowalska, P.Bazarnik, M.Gloc, M.Kulesza, M.Kowalski, S.Krauze, M.Lewandowska

Flammability, mechanical properties and structure of rigid polyurethane foams with different types of carbon reinforcing materials

Composite Structures, 140, 67-76

KamilCzelej, KarolCwieka, KrzysztofJanKurzydlowski

CO2 stability on the Ni low-index surfaces: van der Waals corrected DFT analysis

2016

 1  2  3  4  5  » 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map