MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

:: News ::

:: Conferences
:: Publications

:: Login ::

Login:

Password:

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3 

R.Sitek, T.Bolek, J.Mizera

Microstructure and properties of Ti-Al intermetallic/Al2O3 layers produced on Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by PACVD method

Applied Surface Science 437 (2018) 19–27

P.Wiśniewski, W.Antosiewicz, R.Sitek, J.Mizera

Wpływ ciężaru cząsteczkowego i ilości glikolu polietylenowego na właściwości mas lejnych z SiC

Szkło i Ceramika (3) (2018) 11-14

TchorzA, KsiazekM, KrzakI, Szczepaniak-LalewiczK, ZabaK, MizeraJ, SitekR, KurdzielP, DydakA

Evaluation of the Internal Structure of the Multilayer Ceramic Mould for Precision Casting Critical Parts of Aircraft Engines by X-ray Computed Tomography

J Powder Metall Min 2018, 7:1

T.Bolek, R.Sitek, J.Sienkiewicz, R.Dobosz, J.Mizera, A.Kobayashi, K.J.Kurzydlowski

Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C

Vacuum 136 (2017) 221-228

A.Dobkowska, R.Sitek, K.Zaba, J.Mizera

The role of thermal imaging camera in the identification of defects of multilayer ceramic molds

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 79-80

R.Sitek, M.K.Koralnik, J.Mizera

Thermo-visual camera used for the evaluation of the drying time in the production of casting dies

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 45-46

M.K.Koralnik, P.Wiśniewski, D.Moszczyńska, R.Sitek, J.Mizera

Ocena czasu suszenia pierwszej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Szkło i Ceramika 1 (2017) 6-10

P.WIŚNIEWSKI, R.SITEK, M.K.KORALNIK, W.L.SPYCHALSKI, D.MOSZCZYŃSKA, J.MIZERA

Badania procesu studzenia próbek ceramicznych form odlewniczych z zastosowaniem kamery termowizyjnej

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 2, (2017), 146-153

A.Dobkowska, R.Sitek, P.Wisniewski, MK.Koralnik, J.Mizera

Microstructure characterization of ceramic shell molds

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 5-8

M.Szustecki, L.Zrodowski, R.Sitek, R.Cygan, Z.Pakiela, J.Mizera

Microstructure and properties of IN 718 nickel-based superalloy manufactured by means of selective laser melting method

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 9-12

R.Sitek, P.Wisniewski, J.Mizera

Influence of duplex surface treatment on high-cycle fatigue resistance of IN 713C nickel superalloy

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 51

A.Dobkowska, E.Ura-Bińczyk, M.Chlewicka, A.Towarek, M.Koralnik, M.Nowak, R.Sitek, A.Kobayashi, J.Mizera

Comparison of Corrosion Resistance of Glass Fiber Reinforced Composites and Steels Applicable for Extraction Pipes

Frontier of Applied Plasma Technology 10 (2017) 35-40

P.Wiśniewski, R.Sitek, J.Mizera

Badania właściwości mas formierskich z korundu i glinokrzemianu przeznaczonych na ceramiczne formy odlewnicze

Szkło i Ceramika 6 (2017) 16-20

ŻABAKrzysztof1, HOJNYM., MIZERAJ., SITEKR., PUCHLERSKAS.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SIMULATION SOFTWARE FOR INVESTMENT CASTING PROCESS

Metal (2017) 261-267

ŻABAKrzysztof, HOJNYM., MIZERAJ., SITEKR., PUCHLERSKAS

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SIMULATION SOFTWARE FOR INVESTMENT CASTING PROCESS

Metal (2017) 261-267

R.Sitek, P.Kwaśniak, M.Sopicka-Lizer, J.Borysiuk, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Experimental and ab-initio study of the Zr- and Cr-enriched aluminide layer produced on an IN 713C Inconel substrate by CVD; investigations of the layer morphology, structural stability, mechanical properties, and corrosion resistance

Intermetallics Vol. 74 (2016) 15-24

R.Sitek, J.Kaminski, J.Mizera

Corrosion Resistance of the Inconel 740H Nickel Alloy after Pulse Plasma Nitriding at a Frequency of 10 kHz

ACTA PHYSICA POLONICA A 129 (2016) 584-587

R.Sitek, T.Bolek, R.Dobosz, T.Plocinski, J.Mizera

Microstructure and oxidation resistance of aluminide layer produced on Inconel 100 nickel alloy by CVD method

Surface & Coatings Technology 304 (2016) 584–591

R.Sitek, J.Mizera, K.J.Kurzydlowski

Influence of thermal barrier coatings on the oxidation resistance of titanium alloys

Plasma Application and Hybrid Functionally Materials, Vol. 24 (2015) 37-38

A.Dobkowska, B.Adamczyk–Cieślak, J.Mizera, J.Kubasek, D.Vojtech

Corrosion behaviour of magnesium lithium alloys in NaCl solution

Solid State Phenomena, vol. 227 (2015) pp.87-90

Ł.Kaczmarek, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, M.Stegliński, K.Kyzioł, D.Miedzińska, Ł.Kołodziejczyk, W.Szymański, M.Kozanecki

Influence of chemical composition of Ti/TiC/a-C:H coatings deposited on 7075 aluminum alloy on their selected mechanical properties

Surface & Coatings Technology 261 (2015) 304–310

B.Dybowski, B.Adamczyk-Cieślak, K.Rodak, I.Bednarczyk, A.Kiełbus, J.Mizera

The microstructure of AlSi7Mg alloy in as cast condition

Solid State Phenomena 229 (2015) s.3-10

P.Wawulska-Marek, R.Sitek, T.Bolek, J.Zdunek, J.Mizera, K.J.Kurzydlowski

A study on technological properties of investment casting waxes

Advances in Applied Plasma Science, Vol.10 (2015) 37-40

R.Sitek, J.Kaminski, J.Zdunek, J.Jaroszewicz, J.Mizera

Influence of the Al(Co, Ni) layer on the corrosion resistance of a cobalt based alloy (Mar-M-509)

Materials Science and Engineering Technology 10 (2015) 1050-1058

M.Zagórska, R.Sitek, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Warstwy aluminidkowe modyfikowane Hf wytworzone na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H

Inżynieria Materiałowa 5 (207) (2015) 247-250

P.Maj, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, W.Pachla, K.J.Kurzydłowski

Microstructure and mechanical properties of duplex stainless steel subjected to hydrostatic extrusion

Materials Characterization, vol. 93 (2014), pp. 110-118

A.Dobkowska, B.Adamczyk–Cieślak, J.Zdunek, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Influence of casting method and heat treatment for corrosion resistance of magnesium alloy AZ91D

Advanced Materials Research, vol. 983 (2014) pp. 110-115

J.Pura, P.Kwaśniak, D.Jakubowska, J.Jaroszewicz, J.Zdunek, H.Garbacz, J.Mizera, M.Gierej, Z.Laskowski

Investigation of degradation mechanism of palladium–nickel wires during oxidation of ammonia

Catalysis Today vol. 208 (2013), 48-55

H.Radziszewska, ŁukaszKaczmarek, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, G.I.Brodova, A.N.Petrova

Analiza morfologii wydzieleń rdzeniowych otrzymywanych w stopie 2024 po nowoczesnych obróbkach cieplno-plastycznych

Inżynieria Materiałowa, 6 (2013), pp. 806

T.Rzychoń, B.Adamczyk-Cieślak, A.Kiełbus, J.Mizera

The influence of hot-chamber die casting parameters on the microstructure and mechanical properties of magnesium aluminum alloys containing alkaline elements

Material Wissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 43, No. 5 (2012), pp. 421-427.

 1  2  3 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map