ZAKAD PROJEKTOWANIA MATERIAW

język angielskiHome
aktualności badania przemysł edukacja szukaj kontakt mapa serwisu 

:: Aktualnoci ::

:: Konferencje
:: Publikacje

:: Logowanie ::

Login:

Password:

« Grupy Badawcze

Prof. zw. dr hab. Krzysztof  Sikorski

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Sikorski

Gmach IM pokj 211c, telefon: 022 234 8744, 022 234 8399
e-mail: sikorski@inmat.pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
charakteryzowanie mikrostruktury i badania składu chemicznego materiałów w mikroobszarach, opracowanie udoskonalonych metod badania materiałów metodami mikroanalizy rentgenowskiej i elektronowej mikroskopii skaningowej, ilościowa mikroanaliza rentgenowska składu chemicznego faz o wymiarach mniejszych od zdolności rozdzielczej metody (cienkie warstwy o grubości od kilkunastu nanometrów wzwyż osadzone na grubych podłożach i układy wielowarstwowe, cząstki o wymiarach submikronowych), ilościowa mikroanaliza rentgenowska składu chemicznego faz zawierających pierwiastki lekkie (bor, tlen, azot, węgiel), spektroskopia elektronów Augera, badanie korelacji pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami materiałów, biomateriały, stopy silnie odkształcone, metalurgia proszków

Stosowane metody badawcze:
mikroanaliza rentgenowska (EPMA), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), spektroskopia elektrów Augera (AES), zaawansowana mikroskopia optyczna

Grupy badawcze:

Publikacje:

T.Wejrzanowski, M.Lewandowska, K.Sikorski, K.J.Kurzydłowski

Effect of grain size on the melting point of confined thin aluminium layers

Journal of Applied Physics, 116, 164302, (2014)

K.Sikorski

Quantitative x-ray microanalysis beyond the resolution of the method

Publishing House of the Warsaw University of Technology, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7207-811-7

M.Tacikowski, R.Sitek, K.Sikorski, T.Wierzchoń

Structure of the Al-Ni intermetallic composite layers produced on the Inconel 600 alloy by the glow discharge enhanced-PACVD method

Intermetallics, (2009), p. 1-7

R.Sitek, K.Sikorski, J.W.Sobczak, T.Wierzchoń

Structure and properties of the multilayers produced on Inconel 600 by PACVD method with the participation of trimethylaluminium vapors

Materials Science Poland Vol. 26 No. 3 (2008) 767-777

J.Ferenc, J.Michalski, H.Matysiak, K.Sikorski, K.J.Kurzydłowski

Wpływ dodatku proszku korundowego i pH na właściwości reologiczne ceramicznych mas lejnych na bazie krzemianu cyrkonu i krzemionki koloidalnej wykorzystywanych do produkcji form odlewniczych do odlewnia precyzyjnego krytycznych elementów turbin silników lotniczych

Innowacje w Odlewnictwie. Część II (pod red. J. Sobczaka), Instytut Odlewnictwa, Kraków 2008, s. 99-105

W.Manaj, K.Sikorski, K.J.Kurzydłowski

Application of ultrasonic techniques for the evaluation of the properties of prestressed concrete structures

Diagnostyka, 4(44), (2007), 49-51

R.Sitek, K.Sikorski, Z.Żurek, A.Stawiarski, T.Wierzchoń

Composite layers produced on the Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by the PAMOCVD method

Advences in Materials Science, Vol. 7, (2007), N0 7 (13), pp. 94-102

E.Guzik, E.Fraś, H.Woźnica, K.Sikorski

Kształtowanie struktury gradientowej funkcjonalnego stopu wysokowęglowego Fe-C oraz ochronnej powłoki na jego powierzchni

Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, PBZ-KBN-100/T08/2003, Polska Akademia nauk, Instytut Metalurgii i Inżynierii materiałowej, Kraków, 2007, ss. 177-203 (ISBN 978-83-60768-00-6)

M.Lewandowska-Szumieł, K.Sikorski, A.Szummer, Z.Lewandowski, W.Marczyński

Osteoblast response to the strain of metallic support

Journal of Biomechanics 40 (2007) 554-560

H.Matysiak, J.Michalski, J.Cwajna, K.Sikorski, K.J.Kurzydłowski

Wady powierzchniowe w precyzyjnych odlewach krytycznych elementów silników lotniczych wykonanych z nadstopów niklu IN 713C

Innowacje w odlewnictwie, Część I (pod red. J. Sobczaka), Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Komitet Organizacyjny PBZ-KBN-114/T08/2004, Kraków, 2007, ss.73-79 (ISBN 978-83-88770-26-5)

D.Kowalczyk, M.Sawinel, J.Kamiński, K.Sikorski

Defekty pokrycia i odporność korozyjna emaliowanych odlewów z żeliwa sferoidalnego

Ochrona przed Korozją, 11s/A/2006, 67-72

K.Sikorski, A.Szymańska, M.Sekuła, D.Kowalczyk, J.Kazior, K.J.Kurzydłowski

Microstructure and mechanical Properties of the Stainless Steels Obtained by Sintering Mixtures of AISI 316L and Silicon Powders

Materials Science Forum, Vol. 513, 35-50, (2006)

M.Faryna, K.Szwiertnia, K.Sikorski

Simultaneous WDXS and EBSD investigations of dense PLZT ceramics

Journal of the European Ceramic Society, 26, (2006), 2967-2971

K.Sikorski, A.Szymańska, D.Kowalczyk, J.Kazior, K.J.Kurzydłowski

Wpływ krzemu na mikrostrukturę i odporność korozyjną spieków austenitycznej stali nierdzewnej typu AISI 316L

Polska Metalurgia w Latach 2002-2006 (red. K. Światkowski, M. Blicharski, K. Fitzner, W.Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J.Kazior), Komitet Metalurgii PAN, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2006, ss. 261-266

K.Sikorski, A.Szymańska, D.Kowalczyk, J.Kazior, K.J.Kurzydłowski

Effect of Silicon Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of 316L Austenitic Stainless Steel

Euro PM2005 Proceedings Vol. 1, European Powder Metallurgy Association 2005, 419-424

M.Lewandowska-Szumieł, K.Sikorski, A.Szummer, J.Komender, M.Kowalski, A.U.Daniels

Experimental Model for Observation of Micromotion in Cell Culture

Applied Biomaterials, 72B, 379-387, (2005)

K.Sikorski, D.Kowalczyk, A.Szymańska, R.Sitek, J.Kamiński

Mikrostruktura i odporność korozyjna odlewów żeliwa sferoidalnego przeznaczonego do emaliowania

Ochrona przed korozją, 11s/A/2005, 263-268

E.Jodkowska, M.Raczyńska, K.Sikorski

Ocena ilosciowa fluoru wbudowanego do twardych tkanek zęba – badanie metodą mikroanalizy rentgenowskiej

Kwartalny Niezbędnik Edukacyjno-Informacyjny dla Stomatologów, Nr 4 (8), 30-35, (2005)

R.Sitek, K.Sikorski, T.Wierzchoń, K.J.Kurzydłowski

Struktura i właściwości warstw kompozytowych typu Al2O3 + AlN wytwarzanych na podłożu niklu 200 metodą PACVD z uzyciem par trimetyloglinu

Materiały Konferencyjne III Szkoły Letniej Inżynierii Powierzchni, Kielce 23-25.09.2005, 197

A.Szymańska, K.Sikorski, J.Kazior

The structure of nanocrystalline stainless steel powders obtained by ball milling and duplex stainless steels formed by their sintering

Solid State Phenomena, Vols. 101-102, 135-138 (2005)

R.Sitek, K.Sikorski, T.Wierzchoń, K.J.Kurzydłowski

Warstwy kompozytowe wytwarzane na stopach niklu metodą PAMOCVD z użyciem par trimetyloglinu

Inżynieria Materiałowa, Nr. 6, 227-230, (2005)

A.Rakowska, R.Filipek, K.Sikorski, M.Danielewski, R.Bachorczyk

EDS investigation of interdiffusion in Au-Ni Micro- and Nanolayers

Mikrochimica Acta, 145, No. 1-4, 183-186, (2004)

K.Sikorski

Electron probe microanalysis in the study of diffusion in solids

Archives of Metallurgy, Vol. 49, 369-383, 2004

E.Fortuna, K.Sikorski, K.J.Kurzydłowski

Experimental studies of oxygen and carbon segregation at the interfacial boundaries of a 90W-7Ni-3Fe tungsten heavy alloys

Materials Characterization, Vol. 52, 323-329, 2004

J.Kazior, A.Szymańska, K.Sikorski, T.Pieczonka, A.Molinari

Microstructural development during sintering of mixtures of austenitic stainless steel AISI 316L and silicon powders

Euro PM 2004 Conference Proceedings (eds. H.Danniger and R.Ratzi), Vienna 17-21 October 2004, Vol. 3, 349-354, 2004

Wszystkie publikacje osoby: Sikorski »

« Grupy Badawcze

© Zakład Projektowania Materiałów

home :: aktualności :: badania :: przemysł :: edukacja :: szukaj :: kontakt :: mapa serwisu