ZAKAD PROJEKTOWANIA MATERIAW

język angielskiHome
aktualności badania przemysł edukacja szukaj kontakt mapa serwisu 

:: Aktualnoci ::

:: Konferencje
:: Publikacje

:: Logowanie ::

Login:

Password:

« Ludzie

Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław  Mizera

Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Gmach WIM pokj 204, telefon: 022 234 8451, 022 234 8556
e-mail: jmizera@inmat.pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
duże odkształcenia plastyczne, właściwości mechaniczne materiałów metalicznych, tekstura, dyfrakcja rentgenowska

Stosowane metody badawcze:
Mikroskopia optyczna, transmisyjna i skaningowa, dyfraktometr rentgenowski

Informacje dodatkowe:
Wykształcenie
mgr inż. - 1986 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
dr inż. - 1993 Département Matériaux, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja
dr hab. inż. - 2003 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Zatrudnienie
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
1986 – 1993 Technolog Materiałów
1994 - 2005 Adiunkt
od 2005 Profesor Politechniki Warszawskiej
Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”
Politechniki Warszawskiej
2001 - 2002 Zastępca dyrektora
2002 – 2012 Dyrektor

Pełnione funkcje
Politechnika Warszawska
1997 - 1999 Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. Kultury Studenckiej
1999 – 2001 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ds. Programu „Sokrates”
od 1999 Opiekun Naukowy Koła IAESTE Politechniki Warszawskiej
1994 – 2000 Sekretarz Programu Priorytetowego Politechniki Warszawskiej “Nowe Materiały”
2004 - 2005 Współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego „Wakans” Wydziału Inżynierii Materiałowej
2005 - 2012 Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej
od 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
2006-2010 Członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki
(2006 – 2008 Członek Zespołu Roboczego do Spraw Produkcji Niematerialnej i Usług ;
2008 - 2010 Członek Zespołu do Spraw Materiałów i Surowców)
od 2008 Członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Zagranicą (MNiSzW)

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
od 2009 Członek Komisji Konkursowych programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka – 2007-2015”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
od 2011 Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programów: „Kreator Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej” oraz „Patent Plus – Wsparcie Patentowania Wynalazków” (2011 – MniSzW, 2012 – NCBiR)
od 2012 Członek Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (NCBiR)
Udział w pracach Rad Naukowych
2007 - 2011 Członek Rady Ekspertów przy Prezesie Zarządu CIECH S.A.
od 2007 Członek Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych Politechniki Warszawskiej
od 2008 Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie
2008-2011 Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S. A. w Płocku
od 2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
od 2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
od 2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
od 2011 Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
od 2011 Członek Rady Zarządzające Konsorcjum pn. „Polska Platforma Prac Rozwojowych dla Gazu Niekonwencjonalnego” (PGNiG, Instytut Nafty i Gazu, AGH, Pol. W-wska)
od 2011 Zastępca Przewodniczącego konsorcjum Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa
od 2011 przedstawiciel PW i członek Rady Zarządzającej Konsorcjum Polskiej Platformy Prac Rozwojowych dla Gazu Niekonwencjonalnego
od 2013 Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Klastra Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „Hefajstos”
od 2013 Członek Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza
od 2013 Członek Sekcji Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych
Krajowe
od 1999 Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich Naczelnej Organizacji Technicznej
od 2000 Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
Międzynarodowe
od 2005 Członek Societe Francaisie de Metaux et de Metallurgie, Francja
2007-2011 Członek Technical Advisory Panel - Fussion for Energy EU

Udział w projektach badawczych
Wykonawca – 25 projektów
Kierownik – 10 projektów (w tym 2 międzynarodowych)
Zgłoszenia patentowe
w 2008 2 zgłoszenia
w 2012 6 zgłoszeń
Staż naukowy
1987 – 1993 Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja (studia doktoranckie)
Kompetencje naukowe:
Odkształcenie plastyczne
Tekstura
Dyfrakcja Rentgenowska
Kompetencje techniczne:
Ekspertyzy Materiałowe
Tłumaczenia
(od 1994 roku tłumacz tekstów technicznych z (i na) język francuski w specjalności Metalurgia, zarejestrowany w Naczelnej Organizacji Technicznej – Nr 010182)
Publikacje:
Czasopisma zagraniczne:46
krajowe: 55
Konferencje zagraniczne: 45
krajowe: 29

Ważniejsze publikacje (5 ostatnich lat):

1. J. Zdunek, J. Mizera, K. Wasik, K. J. Kurzydłowski „Microstructural analysis of the <111> and <110> nickel single crystal subjected to severe plastic deformation by hydroextrusion, Materials Science and Engineering A569 (2013) 92-95
2. L. Dolega, B. Adamczyk-Cieślak, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski „Corrosion resistance of model ultrafine-grained Al-Li alloys produced by severe plastic deformation” J. Mater. Sci., 47 (2012) 3026-3033
3. B. Adamczyk-Cieślak, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski “Microstructure in the 6060 aluminium alloy after various severe plastic deformation”, Materials Characterization, 62 (2011) 327-332
4. H. Garbacz, J. Mizera, Z. Laskowski, M. Gierej „Microstructure and mechanical properties of a Pt-Rh alloy produced by powder metallurgy and subjected to plastik working”, Powder Technology, 208 (2011) 488-490
5. B. Adamczyk-Cieślak, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski „Thermal stability of model Al.-Li alloys after severe plastik deformation – Effect of the solute Li atoms” Materials Science and Engineering A 527 (2010), pp. 4716-4722
6. H. Garbacz, P.Wieciński, B. Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, K. J. Kurzydłowski, “Studies of aluminium coatings deposited by vacuum evaporation and magnetron sputtering”, Journal of Microscopy, vol. 237, Pt3 (2010), pp. 475-480
7. T. Rzychoń, A. Kiełbus, J. Cwajna, J.Mizera “Microstructural stability and creep properties of die casting Mg-4Al-4RE magnesium alloy”, Materials Characterization, 60 (2009) 1107-1113

Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań, indeks H(wg Web of Knowledge) oraz łączny IF
Łączna liczba cytowani: 238
Indeks H: 8
Łączny IF: 69,5

wykres publikacji i cytowań

Grupy badawcze:

Urzdzenia:

Publikacje:

R.Sitek, T.Bolek, J.Mizera

Microstructure and properties of Ti-Al intermetallic/Al2O3 layers produced on Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by PACVD method

Applied Surface Science 437 (2018) 19–27

P.Wiśniewski, W.Antosiewicz, R.Sitek, J.Mizera

Wpływ ciężaru cząsteczkowego i ilości glikolu polietylenowego na właściwości mas lejnych z SiC

Szkło i Ceramika (3) (2018) 11-14

P.WIŚNIEWSKI, R.SITEK, M.K.KORALNIK, W.L.SPYCHALSKI, D.MOSZCZYŃSKA, J.MIZERA

Badania procesu studzenia próbek ceramicznych form odlewniczych z zastosowaniem kamery termowizyjnej

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 2, (2017), 146-153

P.Wiśniewski, R.Sitek, J.Mizera

Badania właściwości mas formierskich z korundu i glinokrzemianu przeznaczonych na ceramiczne formy odlewnicze

Szkło i Ceramika 6 (2017) 16-20

A.Dobkowska, E.Ura-Bińczyk, M.Chlewicka, A.Towarek, M.Koralnik, M.Nowak, R.Sitek, A.Kobayashi, J.Mizera

Comparison of Corrosion Resistance of Glass Fiber Reinforced Composites and Steels Applicable for Extraction Pipes

Frontier of Applied Plasma Technology 10 (2017) 35-40

R.Sitek, P.Wisniewski, J.Mizera

Influence of duplex surface treatment on high-cycle fatigue resistance of IN 713C nickel superalloy

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 51

M.Szustecki, L.Zrodowski, R.Sitek, R.Cygan, Z.Pakiela, J.Mizera

Microstructure and properties of IN 718 nickel-based superalloy manufactured by means of selective laser melting method

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 9-12

A.Dobkowska, R.Sitek, P.Wisniewski, MK.Koralnik, J.Mizera

Microstructure characterization of ceramic shell molds

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 5-8

M.K.Koralnik, P.Wiśniewski, D.Moszczyńska, R.Sitek, J.Mizera

Ocena czasu suszenia pierwszej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Szkło i Ceramika 1 (2017) 6-10

T.Bolek, R.Sitek, J.Sienkiewicz, R.Dobosz, J.Mizera, A.Kobayashi, K.J.Kurzydlowski

Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C

Vacuum 136 (2017) 221-228

A.Dobkowska, R.Sitek, K.Zaba, J.Mizera

The role of thermal imaging camera in the identification of defects of multilayer ceramic molds

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 79-80

R.Sitek, M.K.Koralnik, J.Mizera

Thermo-visual camera used for the evaluation of the drying time in the production of casting dies

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 45-46

R.Sitek, J.Kaminski, J.Mizera

Corrosion Resistance of the Inconel 740H Nickel Alloy after Pulse Plasma Nitriding at a Frequency of 10 kHz

ACTA PHYSICA POLONICA A 129 (2016) 584-587

R.Sitek, P.Kwaśniak, M.Sopicka-Lizer, J.Borysiuk, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Experimental and ab-initio study of the Zr- and Cr-enriched aluminide layer produced on an IN 713C Inconel substrate by CVD; investigations of the layer morphology, structural stability, mechanical properties, and corrosion resistance

Intermetallics Vol. 74 (2016) 15-24

R.Sitek, T.Bolek, R.Dobosz, T.Plocinski, J.Mizera

Microstructure and oxidation resistance of aluminide layer produced on Inconel 100 nickel alloy by CVD method

Surface & Coatings Technology 304 (2016) 584–591

P.Wawulska-Marek, R.Sitek, T.Bolek, J.Zdunek, J.Mizera, K.J.Kurzydlowski

A study on technological properties of investment casting waxes

Advances in Applied Plasma Science, Vol.10 (2015) 37-40

A.Dobkowska, B.Adamczyk–Cieślak, J.Mizera, J.Kubasek, D.Vojtech

Corrosion behaviour of magnesium lithium alloys in NaCl solution

Solid State Phenomena, vol. 227 (2015) pp.87-90

Ł.Kaczmarek, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, M.Stegliński, K.Kyzioł, D.Miedzińska, Ł.Kołodziejczyk, W.Szymański, M.Kozanecki

Influence of chemical composition of Ti/TiC/a-C:H coatings deposited on 7075 aluminum alloy on their selected mechanical properties

Surface & Coatings Technology 261 (2015) 304–310

R.Sitek, J.Kaminski, J.Zdunek, J.Jaroszewicz, J.Mizera

Influence of the Al(Co, Ni) layer on the corrosion resistance of a cobalt based alloy (Mar-M-509)

Materials Science and Engineering Technology 10 (2015) 1050-1058

R.Sitek, J.Mizera, K.J.Kurzydlowski

Influence of thermal barrier coatings on the oxidation resistance of titanium alloys

Plasma Application and Hybrid Functionally Materials, Vol. 24 (2015) 37-38

B.Dybowski, B.Adamczyk-Cieślak, K.Rodak, I.Bednarczyk, A.Kiełbus, J.Mizera

The microstructure of AlSi7Mg alloy in as cast condition

Solid State Phenomena 229 (2015) s.3-10

M.Zagórska, R.Sitek, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Warstwy aluminidkowe modyfikowane Hf wytworzone na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H

Inżynieria Materiałowa 5 (207) (2015) 247-250

A.Dobkowska, B.Adamczyk–Cieślak, J.Zdunek, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Influence of casting method and heat treatment for corrosion resistance of magnesium alloy AZ91D

Advanced Materials Research, vol. 983 (2014) pp. 110-115

P.Maj, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, W.Pachla, K.J.Kurzydłowski

Microstructure and mechanical properties of duplex stainless steel subjected to hydrostatic extrusion

Materials Characterization, vol. 93 (2014), pp. 110-118

H.Radziszewska, ŁukaszKaczmarek, B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, G.I.Brodova, A.N.Petrova

Analiza morfologii wydzieleń rdzeniowych otrzymywanych w stopie 2024 po nowoczesnych obróbkach cieplno-plastycznych

Inżynieria Materiałowa, 6 (2013), pp. 806

Wszystkie publikacje osoby: Mizera »

« Ludzie

© Zakład Projektowania Materiałów

home :: aktualności :: badania :: przemysł :: edukacja :: szukaj :: kontakt :: mapa serwisu